به ما ایمیل بفرستید

تماس با ما

آدرس : تهران ، خيابان سهروردي شمالي، خیابان میرزای زینالی شرقی پلاک 61 واحد 7

تلفن دفتر فروش : 0098(21)88397511-88401700

تلفن دفتر مركزي : 0098(21)88762949-88763604-88762691-88766179

موبایل : 09124586054

فکس : 0098(21) 86125438

پست الکترونیک  : samadi@aratajhiz.com

Hatef.samadi@gmail.com پست الکترونیک  :

تلگرام : http://telegram.me/aratajhizpharmed