آب خالص ساز صنعتی

شرکت با بهره گیری از متخصصان کارآمد توانایی ارائه مشاوره ، طراحی و ساخت سیستم های خالص سازی آب در مقیاس های صنعتی را دارا میباشد.

aa

طراحی و ساخت :
سیستم های اسمز معکوس (Ro) جهت تصفیه ، نمک زدایی و شیرین سازی انواع آب ها جهت مصارف صنعتی و شرب
سیستم های پیشرفته ی الکترودیالیز (EDI) به منظور تصفیه و نمک زدایی آب جهت مصارف صنعتی
سیستم های پیشرفته ی الترافیلتراسیون (UF) جهت زلال سازی انواع آب های سطحی
سیستم های پیشرفته نانوفیلتراسیون(NF) به منظور سختی گیری و نرم کردن آب جهت مصارف صنعتی در کولینگ تاور ها ، بویلرها و…
سیستم های رزینی تبادل یونی (IX) به منظور سختی گیری و نرم کردن آب جهت مصارف صنعتی
سیستم های گندزدایی ازن ژنراتور(O3)، کلریناتور (Cl) و اشعه فرابنفش (UV) به منظور حذف میکروارگانیسم ها ، ویروس ها و باکتری ها ی آب

aa2