مشاوره تلفنی

مركز مشاوره تلفني مركزي است با مشاوران صاحب مدرك و با تجربه در زمینه مربوطه
هدف از مشاوره تلفني برطرف نمودن نيازهاي فوري تماس گيرندگان است.
با توجه به تنوع تماس گيرندگان و گوناگوني مشكلات آنان گاه ضرورت مي يابد كه براي ارايه راهنمايي و مشاوره مناسب، تماس گيرندگان به مراكز مشاوره حضوري و ديگر منابع حمايتي ارجاع داده شوند. بنابراين ارجاع تماس گيرندگان يكي از اقدامات خدماتي- تكميلي مشاوران تلفني محسوب مي شود.

مشاور در زمینه تجهیز آزمایشگاه ژنتیک و بیوتکنولوژی و علوم دامی و اصلاح نژاد
مشاور: هاتف صمدی                                                 فوق لیسانس ژنتیک زراعت و اصلاح نباتات

مشاور در زمینه آزمایشگاه کشت بافت، گیاه پزشکی، بیوتکنولوژی
مشاور: خانم حسنی                                                   فوق لیسانس بیو تکنولوژی

مشاور در زمینه تجهیز آزمایشگاه های شیمی، پلیمر، نساجی و سلولزی رنگ رزین
مشاور: آتش بیک                                                     فوق لیسانس شیمی
تماس : 88762691                                               m.atashbeyk@aratajhiz.com
88762949
88763604

مشاور در زمینه آزمایشگاه های زیست شناسی و میکروب شناسی
مشاور: خانم آتش بیک                                            لیسانس زیست شناسی

مشاور در زمینه فنی تجهیز آزمایشگاه های
مشاور: خسروآبادی                                                     لیسانس برق

مشاور در زمینه آزمایشگاه های علوم صنایع غذایی، دامپزشکی، گیاه پزشکی، ایمنی شناسی، آسیب شناسی، علوم آزمایشگاهی
مشاور: یوسفی                                                            فوق لیسانس ژنتیک

مشاور در زمینه آزمایشگاه خاک شناسی، آب شناسی، و هواشناسی
مشاور: خانم جوان                                                       لیسانس جغرافیا