• کلروفیل متر SPAD502

    دستگاه Lightweight Handle برای اندازه گیری میزان کلروفیل برگ بدون آنکه آسیبی به گیاه وارد شود می باشد. SPAD502 یک وسیله اندازه گیری جمع و جور است که برای کمک به کاربران طراحی شده است که بتوانند کیفیت محصولات را توسعه داده و عملکرد گیاه را با داشتن یک شاخص از گیاه بررسی کنند. مقدار محتوای کلروفیل برگ گیاه وابسته به شرایط گیاه است و بنابراین می تواند برای مشخص کردن اینکه ایا کود اضافه مورد نیاز است یا خیر مورد استفاده قرار گیرد . از طریق بهینه سازی شرایط غذایی، می توان گیاهان سالم و در نتیجه محصول بهتر بدست آورد نتیجه ان محصول بزرگتر با کیفیت بالاتر است.

از اینجا می توانید وارد سایت کمپانیMinolta ژاپن شوید